Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba obce Chorušice

 

Informace pro zájemce o poskytování sociální služby

v obcích Chorušice a Kanina

Terénní pečovatelská služba je poskytována občanům, kteří mají pobyt v obci Chorušice a od roku 2022 i občanům obce Kanina.

Pečovatelská služba obce Chorušice je registrovanou sociální službou a je poskytována v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě individuálních potřeb uživatelů sociální služby.


Co je Pečovatelská služba obce Chorušice?

Posláním pečovatelské služby obce Chorušice je poskytovat profesionální terénní sociální službu občanům, kteří žijí v obci Chorušice (Chorušice, Choroušky,Zahájí, Velký Újezd ) a Kanina. Svým uživatelům poskytujeme své služby tak, abychom jim umožnili udržet standard kvality života, na který byli doposud zvyklí, podpořili je v době překonávání změn, které v životě člověka nastávají, pomohli jim aktivně se zapojit do společnosti, udržet si sociální kontakty i přes nižší míru soběstačnosti a úbytek fyzických sil. To vše poskytujeme podle přání, potřeb a rozhodnutí každého našeho uživatele.


Pro koho služba je?

Terénní pečovatelská služba obce Chorušice je určena pro občany, jejichž soběstačnost v péči o sebe či svou domácnost je snížena z důvodu momentálního zdravotního stavu nebo věku a dále pro rodiny nacházející se aktuálně ve složité sociální situaci.


Uživatelem sociální služby jsou:

 • senioři a invalidní důchodci,
 • osaměle žijící dospělí, kteří potřebují po omezenou dobu pomoc druhé osoby v péči o sebe či domácnost,
 • děti s nutností doprovodu do školského / předškolského zařízení.


V jakých časech se služba poskytuje?

Pečovatelská služba je uživatelům k dispozici každý pracovní den kalendářního roku vždy od 7,00 do 15,30 hod., na zákl. individuálního plánu i 15.30-19.00, a příp. o víkendu.


Kdo zajišťuje pečovatelskou službu?

Pečovatelskou službu obce Chorušice zajišťují kvalifikovaní pracovníci, kteří mají potřebné dovednosti a zkušenosti s poskytováním fyzické i psychické podpory uživatelům služby. Pracovníci, kteří poskytují pečovatelskou službu si pravidelně svou kvalifikaci zvyšují a doplňují dle individuálních potřeb uživatelů a potřeb sociální služby.


Jaké zásady služba a její pracovníci při poskytování dodržují?

 1. Zásada mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci dozvědí.
 2. Respektování soukromí a intimity uživatelů sociální služby.
 3. Sociální služba se přizpůsobuje v rámci nastavených kritérií vždy uživateli.
 4. Ke každému uživateli sociální služby a jeho potřebám se přistupuje individuálně

Jakými principy se služba a její pracovníci řídí?

 1. Profesionální a individuální přístup ke každému uživateli sociální služby.
 2. Respektování uživatele, jeho vůle, rozhodnutí a práv.
 3. Otevřená komunikace.
 4. Partnerství a spolupráce při poskytování sociální služby.
 5. Neustálý rozvoj a zkvalitňování poskytované sociální služby.
 6. Otevřenost v hledání nových cest a přístupů.


Jak se postupuje v případě zájmu o poskytování pečovatelské služby?

 • Obraťte se osobně nebo telefonicky na pracovnice pečovatelské služby nebo na pracovníky Obecního úřadu Chorušice, kteří Vám zodpoví Vaše dotazy, poradí a pomohou Vám zařídit vše tak, abyste mohli začít využívat Pečovatelskou službu obce Chorušice.
 • Vyplňte a doručte (zašlete poštou nebo předejte) Žádost o poskytování pečovatelské služby, kterou Vám předal některý z uvedených pracovníků na Obecní úřad Chorušice.
 • Vyčkejte, až Vás pracovník pečovatelské služby vyzve k účasti na jednání o možnosti poskytování Pečovatelské služby obce Chorušice.


Kolik stojí úkony pečovatelské služby?

Každý uživatel pečovatelské služby se finančně podílí na poskytování této služby podle množství využívaných úkonů. Úhrada se řídí aktuálně platným Ceníkem úkonů, který je všem zájemcům o sociální službu k dispozici u pracovnice pečovatelské služby, na Obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce.


Jaké úkony pracovníci zajišťují?

 • pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu jako je např. pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při orientaci v prostoru a pohybu ve vnitřním prostoru nebo pomoc při přesunu na lůžko či invalidní vozík
 • pomoc při osobní hygieně jako je např. koupání ve vaně, sprchování, sprchování s využitím speciální koupací židle nebo pomoc při základní péči o vlasy a nehty na rukou
 • pomoc při zajištění stravy ve formě dovozu či donášky jídla, částečné pomoci při vaření nebo přípravě jednoduchých jídel
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti jako je např. luxování, vytírání podlah, utírání prachu, mytí sociálního zařízení, úklid sněhu, zalití pokojových květin, mytí nádobí, mytí oken a dveří, údržba domácích spotřebičů nebo velký, popřípadě sezónní úklid domácnosti například po malování apod., donáška vody či topiva včetně topení v kamnech a jejich údržba
 • pomoc při praní a žehlení osobního a ložního prádla včetně zajištění drobných oprav
 • pomoc při zajištění běžných (v místě bydliště) i velkých týdenních nákupů (ve Mšeně) potravin, drogérie, vody, masa, oděvů, domácích potřeb apod.
 • pomoc při zajištění běžných pochůzek v místě bydliště např. praktický lékař, pošta, obecní úřad, soukromí zemědělci apod.
 • sociální poradenství – zprostředkování kontaktu na jiné sociální nebo návazné služby, na lékaře a veřejně dostupné služby, pomoc při vyplňování žádostí a dotazníků spojených se sociální oblastí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – jde především o doprovázení dospělých uživatelů k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby.


Co může pečovatelská služba po domluvě svým uživatelům zajistit?

 • doprava služebním automobilem po regionu Mělník, Mšeno pro zajištění úkonů sociální služby
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek – invalidní vozík, chodítko, případně zprostředkovat zápůjčku jiných pomůcek
 • zapůjčení jídlonosičů v termoobalu
  dětských autosedaček pro přepravu a doprovod dětí.


Kontakt na zřizovatele a poskytovatele sociální služby

Obec Chorušice, Chorušice 89, 277 37

IČ: 00236861                                       

web: www.chorusice.cz

Tel:

 • 315 693 221 Obecní úřad
 • 720 512 658  pečovatelka

e-mail: ou@chorusice.cz

Kontakt na zřizovatele a poskytovatele sociální služby:

Obec Chorušice 
Chorušice č.p.89 
27737 Chorušice

IČO: 00236861

www.chorusice.cz

e-mail: ou@chorusice.cz

Tel.: 315 693 221 - Obecní úřad

Tel.: 720 512 658 - pečovatelka

Informace pro občany

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
 • Doručování SMS a e-mailů
 • Bezplatná služba
 • Jednoduchá a rychlá registrace
 • Možnost výběru kategorií zpráv
 • Jeden účet pro více služeb
 • Osobní údaje v bezpečí