Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba je poskytována občanům, kteří mají trvalý pobyt v obci Chorušice, tj. v místních částech Chorušice, Choroušky, Zahájí a Velký Újezd.

Pečovatelská služba obce Chorušice je registrovanou sociální službou a je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách na základěindividuálních potřeb uživatelů sociální služby.

Co je Pečovatelská služba obce Chorušice?

Posláním pečovatelské služby obce Chorušice je poskytovat profesionální terénní sociální službu občanům, kteří žijí v obci Chorušice, tj. v místních částech obce Chorušice, Choroušky, Zahájí a velký Újezd. Svým uživatelům poskytujeme své služby tak, abychom jim umožnili udržet standart kvality života, na který byli doposud zvyklí, podpořili je v době překonávání změn, které v životě člověkanastávají, pomohli jim aktivně se zapojit do společnosti, udržet si sociální kontakty i přes nižší míru soběstačnosti a úbytek fyzických sil. To vše poskytujemepodle přání, potřeb a rozhodnutí každého našeho uživatele.

Pro koho služba je?

Terénní pčovatelská služba obce Chorušice je určena pro občany, jejichž soběstačnost v péči o sebe či svou domácnost je snížena z důvodu momentálního zdravotního stavu nebo věku a dále pro rodiny, které potřebuji pomoci při zajištění dopravy svých dětí do předškolního zařízení.

Uživatelelm sociální služby jsou:

 • senioři a invalidní důchodci
 • osaměle žijící dospěllí, kteří potřebují po omezenou dobu pomoc druhé osoby v péči o sebe či domácnost
 • děti předškolního věku, které navštěvují Mateřskou školu v jiné obci 

V jakých časech se služba poskytuje?

Terénní pčovatelská služba obce Chorušice je uživaltelům sociální služby k dispozici každý pracovní den kalendařního rok vždy od 7:00 do 15:30 hodin.

Kdo zajišťuje pečovatelskou službu?

Terénní pčovatelskou službu obce Chorušice zajišťují kvalifikovaní pracovníci, kteří mají potřebné dovednosti a zkušenosti s poskytováním fyzické i psychické podpory uživatelům služby. Pracovníci, kteří poskytují pečovatelskou službu si pravidelně svou kvalifikaci zvyšují a doplňují dle individuálních potřeb uživatelů a potřeb sociální služby.

Jaké zásady služba a její pracovníci při poskytování dodržují?

 1. Zásada mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci dozvědí.
 2. Respektování soukromí a intimity uživatelů sociální služby.
 3. Sociální služba se přispůsobuje v rámci nastavených kritérií vždy uživateli.
 4. Ke každému uživateli sociální služby a jeho pořebám se přitupuje individuálně.

Jakými principy se služba a její pracovníci řídí?

 1. Profesionální a individuální přístup ke každému uživateli sociální služby.
 2. Respektování uživatele, jeho vůle, rozhonutí a práv.
 3. Otevřená komunikace.
 4. Partnerství a spolupráce při poskytování sociální služby.
 5. Neustálý rozvoj a zkvalitňování poskytované sociální služby.
 6. Otevřenost v hledání nových cest a přístupů.

Jak se postupuje v případě zájmu o poskytování pečevatelské služby?

 • Obraťte se osobně nebo telefonicky na pracovnice pečovatelské služby nebo na pracovníky Obecního úřadu Chorušice, kteří Vám zodpoví Vaše dotazy, poradí a pomohou Vám zařídit vše tak, abyste mohli začít využívat Pečovatelskou službu obce Chorušice.
 • Vyplňte a doručte (zašlete poštou nebo předejte osobně) Žádost o poskytování pečovatelské služby, kterou Vám předal některý z uvedených pracovníků na Obecní úřad Chorušice.
 • Vyčkejte, až Vás pracovník pečovatelské služby vyzve k účasti na jednání o možnosti poskytování Pečovatelské služby obceChorušice.

Kolik stojí úkony pečovatelské služby?

Každý uživatel pečovatelské služby se finančně podílí na poskytování této služby podle množství využívaných úkonů. Uhrada se řídí aktuálně platným Ceníkem úkonů PS-CH, který je všem zájemcům k dipozici u pracovnice pečovatelské služby, na Obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce.

Jaké úkony pracovníci zajišťují?

 • pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu jako např. pomoc při podávání jidla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při orientaci v prostoru a pohybu ve vnitřním prostoru nebo pomoc při přesunu na lůžko či invalidní vozík
 • pomoc při osobní hygieně jako např. koupání ve vaně, sprchování, sprchování s využitím speciální koupací židle nebo pomoc při základní péči o vlasy a nechty na rukou
 • pomoc při zajištění stravy ve formě dovozu či donášky jidla, částečné pomoci při vaření nebo přípravě jednoduchých jídel
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti jako je např. luxování, vytírání podlah utírání prachu, mytí sociálního zařízení, úklid sněhu, zalití pokojových květin, mytí nádobí, mytí oken a dveří, údržba domácích spotřebičů nebo velký, popřípadě sezonní úklid domácnosti například po malování apod., donáška vody či topiva včetně topení v kamnech a jejich údržba
 • pomoc při praní a žehlení osobního a ložního prádla včetně zajištění drobných oprav
 • pomoc při zajištění běžných (v místě bydliště) i velkých týdenních nákupů (ve Mšeně) potravin, drogérie, vody, masa, oděvů, domácích potřeb apod.
 • pomoc při zajištění běžných pochůzek v místě bydliště např. praktický lékař, pošta, obecní úřad, soukromí zemědělci apod.
 • sociání poradenství - zprostředkování kontaktu na jiné sociální nebo návazné služby, na lékaře a veřejně dostupné služby, pomoc při vyplňování žádostí a dotazníků spojených se sociální oblastí.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - jde především o doprovázení dospělých uživatelů k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a dětí do mateřské školy.

Co může pečovatelská služba po domluvě svým uživatelům zajistit?

 • doprava služebním automobilem po regionu Mělník, Mšeno pro zajištění úkonů sociální služby
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek - invalidní vozík, chodítko, případně zprostředkovat zápůjčku jiných pomůcek
 • zapůjčení jídlonosičů v termoobalu a dětských autosedaček pro přepravu dětí do mateřské školy a zpět

Kontakt na zřizovatele a poskytovatele sociální služby:

Obec Chorušice 
Chorušice č.p.89 
27737 Chorušice

IČO: 00236861

www.chorusice.cz

e-mail: ou@chorusice.cz

Tel.: 315 693 221 - Obecní úřad

Tel.: 720 512 658 - pečovatelka

Informace pro občany

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
 • Doručování SMS a e-mailů
 • Bezplatná služba
 • Jednoduchá a rychlá registrace
 • Možnost výběru kategorií zpráv
 • Jeden účet pro více služeb
 • Osobní údaje v bezpečí