Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Velký Újezd

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník zahájil dne 21. 12. 2017 veřejnou vyhláškou č.j.: SPU 574994/2017 ze dne 6. 12. 2017 v souladu se podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), - ustanovení § 6 odst. 2 a 3 zákona, řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k.ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena.

Účelem KoPÚ Velký Újezd u Chorušic je uspořádat vlastnictví zemědělských pozemků v daném katastrálním území tak, aby pozemky byly přístupné, schopné obdělání, aby byla, pokud je to možné, odstraněna rozptýlená držba malých pozemků jejich sloučením ve větší celky a současně byly řešeny veřejné zájmy ekologické, půdo-ochranné, vodohospodářské a další. V rámci KoPÚ Velký Újezd u Chorušic je rovněž možné zdarma vypořádat (rozdělit) spoluvlastnictví k pozemkům (mimo společného jmění manželů).

Dokumenty

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí