Chorušice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM

Svazek měst a obcí VKM,
Kojetická 1028,
2
77 11 Neratovice,
71192766,
www.svazekvkm.cz

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

dle § 39 odst.10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce Svazku měst a obcí VKM www.svazekvkm.cz/uredni-deska/18

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři administrátora Svazku měst a obcí VKM, ve společnosti MAS Nad Prahou o.p.s., Mělnická 275, 250 65 Líbeznice.

Doba trvání zveřejnění: do doby schválení závěrečného účtu za další rozpočtový rok.

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: František Franc