Chorušice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti obce Chorušice. Data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Současně přikládáme brožuru vydanou ÚZSVM, která Vám umožní lépe se orientovat v problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků.
 

Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zodpovídá: František Franc