Chorušice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Návrhopatřeníobecnépovahy,kterýmsestanovíodchylnýpostuppro
usmrcováníkormoránavelkého(Phalacrocoraxcarbosinensis)připrevenci
závažnýchškodnarybářstvíazaúčelemochrany(jiných)volněžijících
živočichů na územíStředočeského krajemimo území Chráněné krajinné oblasti
(CHKO)Kokořínsko–Máchův kraj, Blaník, Křivoklátsko, ČeskýRáj, Brdy,
Český kras a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních
přírodních památek (NPP) a všech jejich jejich ochranných pásem(dále jen
„správní území krajského úřadu“).

Datum sejmutí: 15. 7. 2022 Zodpovídá: František Franc