Chorušice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Svazek měst a obcí VKM - Závěrečný účet za rok 2021

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok
2021 najdete v odkaze zde:

 

Svazek měst a obcí VKM
Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČ: 71193766
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ dle § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí http://www.svazekvkm.cz/uredni-deska/21
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři MAS Nad Prahou o.p.s.,
Mělnická 275, 250 65 Líbeznice

Doba trvání zveřejnění: do doby schválení závěrečného účtu za další rozpočtový
rok.

 
Datum sejmutí: 30. 6. 2023 Zodpovídá: František Franc