Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Informace, poplatky za svoz odpadu pro rok 2023

Informace, poplatky za svoz odpadu pro rok 2023 1

Informace, poplatky za svoz odpadu pro rok 2023

Informace, poplatky za svoz odpadu

sazba poplatku pro rok 2023 pro výše uvedené poplatníky – fyzické osoby trvale přihlášené k pobytu v obci a vlastníka nemovitosti v obci: 1 200,-Kč

splatnost poplatku – do 30.6.2023, možnosti úhrady :

 • v hotovosti do pokladny na obecním úřadu v Chorušicích
 • převodem na č.ú. obce Chorušice – 173492744/0300 – zde prosíme o vyplnění variabilního symbolu ve tvaru: číslo místní části obce – 1 Chorušice, 2 Choroušky, 3 Velký Újezd, 4 Zahájí + číslo popisné domu, do zprávy příjemci uvést : PO22 + příjmení všech osob, za které je poplatek placen.
  Např. tedy platba za 3 člennou rodinu žijící v bytu bytovky čp.100 v Chorušicích:
  Částka 3 600,-Kč,
  Variabilní symbol: 1100

  Zpráva příjemci: PO22 Novák, Nováková, Novák
  Např. platba za nemovitost, která neslouží k trvalému bydlení, Velký Újezd čp. 51:
  Částka 1200,-Kč
  Variabilní symbol: 351
  Zpráva příjemci: PO22 Novák

Po uhrazení poplatku bude poplatníkům předána samolepka vyznačující sváženou popelnici s vyznačením oprávněné firmy k odvozu.

Pozor - odpadovou firmou budou sváženy výhradně popelnice, které neobsahují složky odpadu, které lze dále vytřídit - papír, plasty, kovy, sklo, stavební suť, apod. !!

Svoz popelnic bude nadále probíhat ve středu v liché týdny.

Pro odkládání objemných odpadů, separovaných složek odpadu, pneumatik a nebezpečných složek odpadu bude stejně jako v roce 2021 otevřen provoz sběrného dvora ve Velkém Újezdě:

Středa: 16-17h a každá 1 sobota v měsíci 9–10h

Zavřeno je o svátcích.

Datum vložení: 27. 5. 2023 7:42
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2023 8:19
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
 • Doručování SMS a e-mailů
 • Bezplatná služba
 • Jednoduchá a rychlá registrace
 • Možnost výběru kategorií zpráv
 • Jeden účet pro více služeb
 • Osobní údaje v bezpečí