Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Obecní úřad Chorušice oznamuje, že přijme pracovníka na obsazení pracovního místa – pracovník údržby majetku obce, řidič, opravář.

Obecní úřad Chorušice oznamuje, že přijme pracovníka na obsazení pracovního místa – pracovník údržby majetku obce, řidič, opravář.

Místo výkonu práce: obec Chorušice

Pracovní poměr na dobu: určitou (po zapracování dobu neurčitou)

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Platové zařazení: v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (23-36 tis Kč / měsíc)

Pracovní úvazek: předpoklad úvazek 1,00 (alt. dle dohody)

Charakteristika vykonávané práce: údržba opravy majetku obce, příprava a kultivace půdy, zakládání trávníků, záhonů, komplexní péče o veřejnou zeleň, práce s motorovými stroji dle oprávnění, práce v lesním hospodářství (výsadby, vyžínání, těžba dřeva, práce s motorovou pilou), řízení a údržba, opravy motorových vozidel, přeprava osob, částečně úkony pečovatelské služby – dovoz obědů, nákupů, doprovod dětí,

Další požadavky/ předpoklady:

Vzdělání – minimálně vyučen v oboru, ŘP:B, T / C, aktivní řidič, flexibilita, spolehlivost, nutnost získání nezbytných oprávnění (motorová pila, výškové práce), po zapracování členství v JSDH obce Chorušice,

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození,
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum podání přihlášky a podpis zájemce
 • uvedení platného telefonického kontaktu a emailové adresy nutné ke sjednání osobního pohovoru

K přihlášce zájemce dále připojí:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů (přesné názvy, kontakty) o všech dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem,
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo a způsoba lhůta k podání přihlášky:
Přihlášku možno podat osobně na Obecním úřadě Chorušice, popřípadě zaslat poštou na adresu Obecní úřad, Chorušice, Chorušice 89, 277 37.
Bližší informace na telefonním čísle 725 021 094

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců a zveřejnit novou nabídku.

Datum sejmutí: 31. 3. 2023 Zodpovídá: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
 • Doručování SMS a e-mailů
 • Bezplatná služba
 • Jednoduchá a rychlá registrace
 • Možnost výběru kategorií zpráv
 • Jeden účet pro více služeb
 • Osobní údaje v bezpečí