Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

HZS - Informace k problematice spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Vážení starostové obcí a měst,

rádi bychom Vašim prostřednictvím předali informaci občanům Vašich obcí a měst, že již od dubna roku 2009 poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje službu proveřejnost – evidencipálení prostřednictvím internetuwww.hzssck.cz.

Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu –příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tutočinnost nezakazuje místní úprava.

Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného zákazu, kterýdle dikce § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zakazuje vypalování porostů fyzickým osobám; obdobný zákazdle § 5 odst. 2 věta první zákona o PO dopadá na osoby právnické, jakož i napodnikající fyzické osoby

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace určena. Tento okruh osob se řídí ve smyslu zákona o PO viz. § 5 odst. 2, který stanoví speciálnípravidla pro spalování hořlavých látek na volném prostranství. Právnické apodnikající fyzické osoby jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek navolném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámitúzemně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovitdalší podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena[1].

Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského kraje, naleznou fyzické osoby – občané Vašich obcí a měst v pravé části stránky odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešlou. Úspěšným odesláním formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do programu evidencepálení.

Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat nejen při sezonním spalování rostlinného materiálu, ale například i u společenských akcí typu „pálení čarodějnic“.

Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická či podnikající fyzickáosoba, však nesupluje výše uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či podnikající fyzickou osobu povinnosti stanovita předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Věříme, že Vám tato služba pomůže zvýšit požární bezpečnost ve Vašich městech a obcích.

S pozdravem a přánímpěkného dne

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Jana Palacha 1970

272 01 KLADNO

 

[1]Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, veznění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplněníněkterých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonč. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve zněnípozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změněněkterých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějšíchpředpisů.

 

 

Zodpovídá: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí