Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

SOK - rozpočet na rok 2012

-

 
 

Sdružení obcí Kokořínska       

277 33 Řepín, Hlavní 8

IČO: 49518305

Tel./fax 315 694604

                                                                         

 

                                          R O Z P O Č E T

                                           na rok 2012

 

Příjmy:

             Pol.4121 neinv.přijaté dotace od obcí  ………………….461 tis. Kč

                    

             Pol. 2412 splátky půjč.prostředků /Kok.SOK/ ………..   175 tis. Kč

                           .

             Odd. § 21 43 cestovní ruch

             Rozhledna: pol. 2111 příjmy z poskyt.služeb ……………  200 tis.Kč

                                Pol. 2112 příjmy z prodeje zboží ……………   90 tis.Kč 

                                pol. 2132 příjmy z pronájmu ost.nemov. …… 405 tis.Kč

                                pol. 2131 příjmy z pronájmu pozemku ……… 100 tis.Kč

            

              Odd.§ 36 39 komunál. služby a územ.rozvoj

                               pol. 2119 ost.příjmy z vl. čin. /věcné břemeno/ … 100 tis. Kč  

                           

 

Příjmy celkem ………………………………………………   1,531 tis.Kč

 

 

Výdaje:

            Sk:2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

             

                   Odd.§ 21 43 cestovní ruch ……………… ……497 tis. Kč

                           z toho:   rozhledna ………………………… 239 tis.

                                        org. 010 – propagace  mikroreg. …  42 tis.

                                        org. 210 –spoluúč.Marketing CR … 216 tis.

                                   

 

           Sk: 3 služby pro obyvatelstvo

             Odd.§ 33 19 ostatní záležitosti kultury /divadlo/   …… 6 tis. Kč

 

 

 

             Odd.§ 34 29  ost.zájmová čin.a rekreace ……………21 tis. Kč

             v tom: pol.5229 ost.neinv.dotace nezisk.org. /běh Kokoř.údol/…. 6 tis.

                        pol. 5321 dotace obcím ………………    15 tis.

 

 

            Odd.§ 36 39 komunál.služby a územní rozvoj ……210 tis. Kč

            /manažerka,internet/      

                                      

                      

          

            Sk:6: Všeobecná veř.správa

            Odd. 63 § 10  obecné příjmy a výdaje z fin.operací  celkem  10 tis. Kč

            

                                   

 

            Odd. 64 § 09 ostatní činnosti  celkem ……………………221 tis. Kč

                               

                                                                            

     

Výdaje celkem ……………………………………………………965 tis Kč   

                                                                                                               

 

 

Příjmy ………………………………………………………….1.531 tis. Kč

Výdaje  …………………. ………………………………….       965 tis. Kč

Saldo / P – V/ ………………………………………………    +  566 tis. Kč

Financ. –pol.8115 změna stavu na bank.úč. ……………-   566 tis. Kč

 

 

Zpracovala: Žárová H.

 Řepín, 2.12.2011

Datum vložení: 2. 12. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2017 10:52
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí