Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

SOK- Návrh rozpočtu pro rok 2013

-

SOK - rozpočet 2013 [PDF, 134 kB]

Sdružení obcí Kokořínska                                                                                          Návrh

277 33 Řepín, Hlavní 8

IČO: 49518305

Tel./fax 315 694604

                                                                         

 

                                          R O Z P O Č E T

 

                                           na rok 2013

 

Příjmy:

             Pol.4121 neinv.přijaté dotace od obcí  …………………………  183 tis. Kč

             /čl.příspěvek – 20,- Kč/os./

                     

                                        .

             Odd. § 21 43 cestovní ruch

             Rozhledna: pol. 2111 příjmy z poskyt.služeb …………………    200 tis.Kč

                                pol. 2112 příjmy z prodeje zboží …………………      90 tis.Kč 

                                pol. 2132 příjmy z pronájmu ost.nemov. ………….   355 tis.Kč

                                /Vodafone  .. 160tis., Aironet  … 70tis., MV … 125tis/      

                                pol. 2119 věcné břemeno …………………………..    20 tis. Kč

                                / O2,T-Mobile/  

                   

                  Marketing CR – org. 210

                                        Pol. 4123 neinv.přij.transfery od RR ……………..2,415 tis. Kč

                                 Pol.  4223 přij.invest.transfery od RR ……………    259 tis. Kč

                                 Pol. 2324 přij.nekapit.příspěvky /AV/ …………… 1,338 tis. Kč

     

              Odd.§ 36 39 komunál. služby a územ.rozvoj

                                 Pol. 2131 příjmy z pronáj.pozemků /Vodafone/ ….    100 tis. Kč

                                 pol. 2119 ost.příjmy z vl. čin. /věcné břemeno/ …..     88 tis. Kč 

                                 /O2 .. 27,3tis.,T-Mobile … 60,7tis./  

                                 Pol. 2111příjmy z poskyt.služeb …………………..     40 tis.Kč

                                 /Aironet /

 

              Odd.§ 37 25 využívání a zneškodňování KO

                                 Pol. 2324 přij. nekap.příspěvky a náhr. …………..        7 tis. Kč

                                 /putující kontejner/                              

         

                           

 

Příjmy celkem ………………………………………………………..   5,095.000,-Kč

 

 

Výdaje:

            Sk:2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

             

                   Odd.§ 21 43 cestovní ruch ……………… …………………3,938,4tis. Kč

                           z toho:   rozhledna ………………………… 237,7 tis.

                       Org. 4116 – rozhled -prac ÚP náš podíl …..    35,5 tis. Kč

                                           /MP+ odvody/                

                       org. 010 – propagace  mikroreg. ….  …… …. 11 tis. Kč

                       org. 210 –spoluúč.Marketing CR …………3,654,2 tis. Kč

                                    / z toho: neinv.nákl. ….. 1761 tis.

                                                   inv. nákl …….   240 tis.      

                                                   neinv.transf. AV .. 1,653,2tis./

 

                                    

           Sk: 3 služby pro obyvatelstvo

          

             Odd.§ 34 29  ost.zájmová čin.a rekreace ………………………        16 tis. Kč

             v tom: pol.5229 ost.neinv.dotace nezisk.org. /běh Kokoř.údol/…. 6 tis.

                        pol. 5321 dotace obcím ………………    10 tis.

 

 

            Odd.§ 36 39 komunál.služby a územní rozvoj ……………… …      194 tis. Kč                                     

             /manažerka,internet/      

                                      

                      

          

            Sk:6: Všeobecná veř.správa

            Odd. 63 § 10  obecné příjmy a výdaje z fin.operací  celkem  ….          8 tis. Kč

            

                                   

 

            Odd. 64 § 09 ostatní činnosti  celkem ………………………….      227,2 tis. Kč

             /správa svazku/                  

                                                                            

     

Výdaje celkem …………………………………………………………. 4,383,6 tis Kč                        

                                                  

                                                                                                               

 

 

Příjmy ………………………………………………………….5,095.000,-  Kč

Výdaje  …………………. ………………………………….     4,383.600,- Kč

Saldo / P – V/ ………………………………………………    +   711.400,- Kč

Financ. –pol.8115 změna stavu na bank.úč. ………………. -    711.400,- Kč

 

 

Zpracovala: Žárová H.

 Řepín,26.11.2012

 

Datum vložení: 27. 11. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2017 10:50
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí