Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Návrh rozpočtu pro rok 2012-výdaje

-

 
 

Návrh rozpočtu na rok 2012 – obec Chorušice - výdaje

Par.položka    text                                                                               Částka  v tis. Kč
2212   Pozemní komunikace - opravy                                                                     100
2221   Silniční doprava – příspěvek na dopravní obslužnost                                       40
3111    Předškolní zařízení- vybudování MŠ                                                         4.150
3113    Základní školy – neinvestiční transfery obcím                                               250
3314   Činnosti knihovnické                                                                                     37
3319   Záležitosti kultury – pietní akt Zahájí, Chor.pouť, dary SPOZ                           161
3322   Zachování a obnova kulturních památek – rekonstrukce kostela                    6.700
3412   Sportovní zařízení – vybavení hřiště                                                                45
3612   Bytové hospodářství                                                                                     100
3631   Veřejné osvětlení – elektřina, materiál, opravy údržba                                      155
3632   Pohřebnictví – voda, materiál                                                                           8
3639   Komunální služby a územní rozvoj – 
v tom rekonstrukce OÚ – 5.120 tis.Kč, oprava zdi u č.p. 37 ve VÚ 250 tis. Kč           5.742
3722   Sběr a svoz  komunálních odpadů, nákup služeb                                             381
3745   Veřejná zeleň – nákup mat.,PHM, pojištění, nákup služeb, opravy a udržování   459
4351   Pečovatelská služba – plat pečovatelky, soc. a zdrav.pojištění,
PHM, školení ,opravy auta, pojištění,                                                                        535
5512   Požární ochrana – materiál, PHM, opravy a údržba                                           47
6112   Zastupitelské orgány – odměny , zdrav a soc. pojištění                                     688
6171  Regionální a místní správa  - platy zaměstnanců. soc. a zdrav. pojištění, DPP
knihy a časopisy,elektřina, voda, PHM, opravy a údržba, poštovné, telefonní hovory
 školení, platby daní a poplatků, dary obyvatelstvu, pohoštění, cestovné, 
nákup služeb, služby peň. ústavů                                                                            1.593
6310  Výdaje z fin. operací – bankovní poplatky                                                           40
6409  Transfery veřejným rozpočtům  - příspěvek SOK                                                 35
                                                                                                Výdaje celkem    21.266 tis.Kč
        Vyvěšeno 9.1.2012    
Datum vložení: 11. 1. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2017 10:49
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí