Aktuální teplota

24.9.2021 18:04

Aktuální teplota:

15,6 °C

Vlhkost:

72 %

Rosný bod:

10,5 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.30

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.30 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 15.6.2017 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 30 )

 konaného dne 15. června 2017 v budově obecního úřadu v Chorušicícíh

Přítomni:    dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Flíček, František Franc

Zapisovatelka:         Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :       pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání, který je doplněn o body č. 7 – 9.
Hlasování: 9 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 29

ZO projednalo zápis ze schůze č.29 ze dne  18.5.2017 . JUDr. Danišovič navrhuje doplnit zápis o zprávu z kontrolního výboru v plném znění. Starosta navrhuje ponechat jako přílohu, JUDr. Danišovič - zveřejnit k zápisu i přílohy – ZO nemá námitek proti tomuto postupu, zápisy budou zveřejněny vč. příloh, k zápisu č.29 bude zveřejněna znovu i příloha. RSDr. Blažek – dotaz na důvod znovu schvalování nákupu nádob na psí exkrementy z min. jednání - starosta sděluje, že schváleny byly původně držáky pytlíků vč. koše, nyní byly schváleny stojany na sáčky bez košů.
Znění zápisu bez připomínek.

 

3) Schválení závěrečného účtu obce a roční účetní závěrky obce za rok 2016

ZO bylo seznámeno se závěry přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje za rok 2016, schvaluje roční účetní závěrku a závěrečný účet obce – bez výhrad.
Hlasování : 9 – 0 – 0

 

4) Lesy v majetku obce

Proběhlo jednání s městem Mšenem, zúčastnil se Ing. Mach, p. Konopík, p. Bauer a Ing. Vejvoda, zástupci Mšena sdělili záměr vypovědět obci Chorušice smlouvu  o správě obecních  lesů z důvodu škod způsobených zvěří a  tím nemožnosti zapěstování lesa po mýtní těžbě.  V Lesním hospodářském plánu na roky 2017 - 2026 navíc uveden zákaz mlazení akátu., z min. období nájmu obecních lesů v LHP nově o 4 ha holin více s nutností dovýsadeb. Z těchto důvodů budou zvýšené náklady na zalesnění a ochranu před škodami. Předběžné

návrhy řešení- spravovat lesy prostřednictvím města Mšena nebo jiným správcem – zde by musela být stanovena odpovědnost za novou výsadbu i v plochách oplocenek, další možností je pronájem lesů nebo prodej. Starosta porovnal finanční zisk z pronájmu  se smlouvou o správě lesa, dále sdělil že v případě pronájmu lesů není možné žádat o dotaci na lesní techniku. Ing. Vejvoda informoval o jednání se zástupcem Lesů ČR s.p. - není možný pronájem, pouze odkoupení lesů, dále sdělil stanovisko nájemce honitby – mysliveckého spolku Chorušice – Velký Újezd – spolek odmítá zodpovídat za škody způsobené zvěří nad rámec zákonných povinností ( v plochách oplocenek  a tím de facto ručit za jejich bezchybný stav..). Ing. Homuta  sdělil jakým způsobem se nájemce honitby snaží regulovat stav zvěře, uvedl počty sčítané zvěře, proběhla diskuze přítomných nad současným stavem hospodaření v lesích.
ZO bere informace na vědomí, jakmile obec obdrží výpověď od města Mšena, bude se touto problematikou ZO zabývat dále, pokud by bylo třeba reagovat na dotaci na zakoupení lesní techniky – drtič klestu, pak ZO nemá námitek proti ukončení realizace této dotace ve stavu, kdy obec neví zda bude v lesích hospodařit se správou lesa, či nájmem.

 

5) Zakoupení herních prvků

Rodiče a děti z Chorušic vybrali herní prvek, který nebyl součástí žádosti o dotaci, dle min. usnesení ZO ve Vel. Újezdě rodiči vybrán herní prvek – lanovka duo. ZO schvaluje zakoupení těchto herních prvků, do roku 2018 připravit žádost na doplnění dalších herních prvků na obou návsích z dot.tit. POV MMR.
Hlasování : 9 – 0 – 0

 

6) Program rozvoje obce ( PRO )

Proběhly besedy občanů se zhotoviteli PRO, tento dokument aktualizován a doplněn o návrhovou část,  ZO schvaluje Program rozvoje obce na roky 2017 – 2023, zpracovaný e-Rozvoj.cz s.r.o., vč. zveřejnění dokumentu v aplikaci MMR.
Hlasování : 9 – 0 – 0

 

7) Decentrální systém čištění odpadních vod

Starosta informoval o jednání ve věci variant decentrálního systému odkanalizování obce s vodoprávním úřadem MěÚ Mělník, bohužel úřad není schopen zdůvodnit možné zamítnutí variantních řešení, po dohodě zástupci obce předány kontakty na členy výkladové komise pro vodní zákon, ZO po projednání schvaluje objednávku právní pomoci v záležitosti řešení možností decentrálního čištění odpadních vod v obci, konkr. s JUDr. Jantačovou.
Hlasování : 9 – 0 – 0

 

8) Obnova alejí

Na minulém jednání ZO schválilo pokračování  přípravy projektu osázení aleje

„ Na  Draha „ v Chorouškách, projektanti navrhují přidat z důvodu započtení nákladů zpracování PD do dotace ještě další lokalitu, ZO projednalo návrh úpravy aleje „ke kaštanu“ z hořeního dolu ve Vel. Újezdě, vč. výběžků 2 navazujících cest. ZO schvaluje zařadit do projektu uvedené lokality, cestu v Chorouškách projednat s nájemcem pozemků 1.zemědělskou .a.s. Chorušice.
Hlasování :  9 – 0 – 0

 

9) Možnost zakoupení vozu Avia - SDH Chorušice

Pro potřeby JSDH obce Chorušice navrhují členové SDH Chorušice zakoupit vúz AVIA DA 12 ve stavu bez značných investic, současný vůz AVIA DA 12 v majetku obce Chorušice vyřadit a již neopravovat ( předpokl. náklady cca 40 – 50 tis.Kč ). Dle sdělení p. Obroučky- další možnost zakoupení vozu Avia zařazeného již v evidenci IZS v Úžicích . ZO schvaluje zakoupení vozu AVIA DA 12 do vlastnictví obce za cenu max.20 tis.Kč, pověřuje zakoupením a k převodu do vlastnictví p.Hynka Obroučku, Petra Kříže a Jiřího Müllera.
Hlasování : 9 – 0 – 0

 

Diskuze :

Bez příspěvků.

Schůze byla ukončena ve 20.45 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu
 

Originál zápisu


Vytvořeno: 29. 8. 2017
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 00:00
Autor: František Franc