Aktuální teplota

24.9.2021 16:42

Aktuální teplota:

16,7 °C

Vlhkost:

68,6 %

Rosný bod:

10,9 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.21

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.21 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 21.7.2016 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 21 )

 konaného dne 21. července 2016  v budově obecního úřadu v Chorušicích

 

Přítomni:    dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Flíček, František Franc

Zapisovatelka:   Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů      :             pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání, který je doplněn o body 6,7,8,9.
Hlasování:                                                                    8 – 0 – 0  

 

2) projednání zápisu ze schůze ZO č. 20

ZO projednalo zápis ze schůze č.20 ze dne  28.6.2016 – bez připomínek. P. Blažek dotaz na zápis ze schůzky v Zahájí - zápis vypracuje p. Flíček a

JUDr. Danišovič. ZO zápisy z těchto prac. jednání ponechá mimo zápis z jednání ZO. P. Blažek informoval o jednání s Janem Homutou z Vel. Újezda.

 

3) realizace dotovaných akcí

Obnova ohradní zdi hřbitova, jižní a západní část  - zhotovitel Stavmont s.r.o. pokračují stavební práce na obnově, 25.7.2016 proběhne kontrolní den na stavbě, Z
O bere na vědomí,

Rekonstrukce chodníků Chorušice, etapa 2,3 – zhotovitel  Stavební firma Neumann s.r.o., v důsledku chyby v projektové dokumentaci budou  fakturovány vícepráce – plocha dlažby,
ZO bere na vědomí, bude seznámeno s rozdílem,

Úprava plochy hřbitova a rozšíření kolumbaria –  vítězný uchazeč z min. výběrového řízení, společnost GARTENSTA PLUS, s. r.o. IČ: 26689472 odmítla podepsat smlouvu o dílo, vzhledem k neúčasti dalšího uchazeče  vyhlášeno nové výběrové řízení na akci.  Úprava plochy hřbitova a rozšíření kolumbária II , hodnotící komise doporučila uzavření smlouvy o dílo s vítěznou nabídkou firmy Stavební společnosti Guttenberg s.r.o.,IČ: 27086054 se sídlem Na pískách 596, 276 01 Mělník. ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce s vítěznou firmou, stavební a autorský dozor nezměněn.
Hlasování :                                              8 – 0 – 0

K samotné přípravě realizace bude svolána schůzka členů ZO, Ing. Pustějovského a zhotovitele – zbývá dořešit uživatelské detaily,
ZO bere na vědomí.

Oprava střech zámeckého dvora – stp.26 Vel Újezd – práce započaty, demontována ½ střechy a krovů,
ZO bere na vědomí.

 

4) projekt decentrálního čištění a nakládání s vodami

Ve Vel.Újezdě zahájeny přípravné práce na projektu, projektanty a zastupiteli zjištěn závazný zájem občanů – vlastníků nemovitostí o umístění zařízení na likvidaci odpadních vod na svých pozemcích. ZO schvaluje cenu přípravných projektových prací a tyto práce objednává u  JAMI projekt Ing. Jaroslav Kršňák, cena 37.tis.Kč.
Hlasování :                                                             8 – 0 – 0

V případě podpoření záměru SFŽP ZO schvaluje objednávku zhotovení  dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, realizaci stavby, zadání stavby a vypracování pol. rozpočtu akce u stejného dodavatele – Ing.Kršňáka, předpokl. cena 384.tis.Kč.  Hlasování :                                                                  8 – 0 – 0

 

5) rekonstrukce silnice a dešťových vpustí Chorušice

Po dokončení rekonstrukce chodníků  č.parc.1777 /8, 1798/2, 94 v Chorušicích se na silnici budou tvořit kaluže zasahující dříve do propadlých chodníků, obec jednala s Krajskou správou údržby silnic, cestmistrem ve Mšeně navržena možnost vyfrézování a doplnění asfaltu na ½ vozovky v tomto úseku, nutno snížit dešťové vpusti – o tuto provedení těchto prací požádána obec. ZO schvaluje oslovení stavebních firem a v příp. realizace úpravy vozovky objednání snížení a úpravy vpustí za nejnižší nabídkovou cenu.
Hlasování                                                                     8 – 0 – 0

P. Flíček – dotaz na kaluže u nově vybudovaných chodníků k č.p. 67 – min. tvorba kaluží z důvodu vlnitosti silnice II tř., bez závěru.

 

6) žádost Enduro Klub Mšeno

ZO projednalo žádost Enduro Klubu Mšeno o povolení průjezdu obcí při závodech, konaných 27 a 28.8. 2016. ZO nemá námitek proti využití pozemků ve vlast. obce, na zákl. připomínky místostarosty k nepořádku po konání soutěže  využije možnosti předání a převzetí úseku procházejícího naší obcí – pořadateli bude předán kontakt na J.Lercha.

 

7) směna pozemků

Jednáno s novými vlastníky  pozemků p.č. 694 a 698 v k.ú. Chorušice o možnosti směny části těchto pozemků za část zalesněné části stávající cesty 1787, dále o možnosti uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro realizaci akce „Rekonstrukce lesní cesty Pod Stavy“. Ze strany vlastníka nejdříve získán souhlas se záměrem, nyní však po dokončení převodu opět negován. ZO schvaluje pro případ schválení záměru realizace rekonstrukce lesní cesty parc.č.1787 v k.ú. Chorušice vlastníky pozemků č.parc.694 a 698 znění a uzavření smlouvy o právu provést stavbu a znění i uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi obcí a novým vlastníkem – Markétou Šnajdrovou, Kamenická ul.4092, 276 01  Mělník, v příp. nezájmu nového vlastníka pak zkrácení realizované akce rekonstrukce lesní cesty k parc.č.694 v k.ú. Chorušice.         
Hlasování :                                                                            8 – 0 – 0

Starosta dále připomněl chování nových vlastníků k stávající cestě a způsob dopravy těžené hmoty,
ZO se shoduje na termínu nápravy, alt. podání trestního oznámení v této věci.

 

8) výzva OPŽP

V rámci podzimní výzvy z OPŽP mohou obce požádat mj.o dotaci na nákup domácích kompostérů pro občany, ZO navrhuje zjistit zájem občanů, v příp. většího zájmu pak o dotaci na tyto aktivity požádat.
Hlasování :        8 – 0 – 0

 

9) čestné občanství

Starosta informoval o způsobu a možnosti předání titulu Čestného občanství obce Mgr Dušanu Foltýnovi ( autor knihy Chorušice, Choroušky Zahájí, kapitoly z dějin a místopisu, brožur o zahájí a historii SDH Chorušice, návrhů panelů významných osobností obce, atd.) : předání v rámci programu Chorušické pouti v sobotu 6.8. v 10.15 po ukončení mše v kostele, žádá členy ZO o účast při tomto slavnostním předání. P.Blažek – krátká diskuze k programu pouti, personální zajištění.
ZO bere na vědomí.

 

Diskuze:

p. Blažek: poděkoval obci za finanční podporu akce Setkání občanů obce Zahájí,

starosta : poděkoval organizátorům za přípravu zdařilé akce.

p.Blažek, starosta: ukončení smlouvy o nájmu hostince ze strany nájemce k 31.8.2016, v tisku již zveřejněna  poptávka na nového nájemce, bude hlášeno v rozhlase,

Ing. Vejvoda – vhodné do budoucna pronajímat hostinec i s bytem, návrh zjištění postupu rekonstrukce domu stávajícího nájemce, bez dalšího závěru,

p. Švanda – informoval o nevyhovujícím  stavu čekárny ve Vel.Újezdě – starosta – pracovníci obce provedou úklid a údržbu, zmínil problematiku nového návrhu architektů, ZO bere na vědomí.

 

Schůze byla ukončena ve 20.30 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu


Vytvořeno: 26. 8. 2016
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019 10:43
Autor: František Franc