Aktuální teplota

24.9.2021 18:20

Aktuální teplota:

15,4 °C

Vlhkost:

72,9 %

Rosný bod:

10,6 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.17

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.17 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 25.2.2016 v budově obecního úřadu čp. 89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č.17 )

 konaného dne 25. února 2016  v budově obecního úřadu v Chorušicích

 

Přítomni: dle presenční listiny

Host: Ing. Jan Pustějovský PhD.

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Flíček, Václav Polák

Zapisovatelka:        Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů      :     pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání – viz pozvánka
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze č. 16

ZO projednalo zápis ze schůze č.16  ze dne  21.1.2016– bez připomínek.

 

3) Nabídka na zakoupení pozemku lesa

ZO projednalo nabídku na zakoupení pozemku lesa p.č. 1048 v k.ú. Chorušice, výměra 2953 m2, obec vlastní sousední pozemek. ZO schvaluje výdaje na vypracování znaleckého posudku, zjištění tržní hodnoty nemovitosti, porostu.
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

 

4) Chodníky v k.ú. Chorušice

ZO schvaluje pořízení komplexního řešení rekonstrukce a dovýstavby chodníků v celém úseku Chorušic, řešení mj. pro možnost žádosti o dotaci ze SFDI, poptány nabídky na zpracování projektové dokumentace ( PD ) stavby a inženýrských činností – nab. zaslala  spol. Anitas s.r.o., Mnichovo Hradiště IČO 25755668, další firmy se omlouvají, ZO schvaluje objednávku zhotovení PD  firmou Anitas s.r.o., IČ 25755668, cena 260 tis Kč, objednávku zaměření výškopisu a polohopisu předmětu rekonstrukce, dále ZO neschvaluje návrh smlouvy o dílo na podání žádosti o dotaci ze SFDI se spol.M & T s.r.o.
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

                                                         

5) Hřbitov Chorušice

Ing. Pustějovský PhD. představil architektonický návrh kolumbária  s řešením úpravy cestní sítě hřbitova, zeleně i ploch u kostela, ZO schvaluje realizaci návrhu objektu kolumbária v provedení bez stříšky se zapuštěnými prosklenými urnovými dvířky, dále projednalo a schvaluje pro rekonstrukci hřbitova podání žádosti o dotaci z MZe, - Národního dotačního programu 16, podprogr. 16A, dále schvaluje výdaje na zpracování žádosti o dotaci spol. TNT Consulting s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 P 4.
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

                                     

6) Dvůr stp. 26, čp.35  (Šimonek) Velký Újezd

ZO seznámeno se zpracovanou projektovou dokumentací ( rozdělena dle jednotlivých objektů a částí ) na rekonstrukci plochy dvora par.č.854 a objektu na  stp. 26 v k.ú Velký Újezd, dále seznámeno s probíhajícím stavebním řízením a orientačním pol. rozpočtem nákladů rekonstrukce. ZO schvaluje konečné výdaje za zpracování PD ( 99 tis Kč Ing.Najman, dále za zpracování el.instalace, odvodnění, pol.rozpočtu, ), v příp. dokončení stavebního řízení podání žádosti o dotaci z Národního dot.titulu MZe, program 16 B na konkr. práce –demontáž krovu, bourání cihlobetonu, nová střecha, elektromontáže ( hromosvod ), dále ZO schvaluje výdaje za zpracování žádosti o dotaci spol.TNT Consulting.s.r.o.,Dobronická 1257, 148 00 P 4.
Hlasování :          9 – 0 – 0

 

7) Instalace dopravního značení

Starosta navrhl umístění značek Zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou „vjezd na povolení obecního úřadu Chorušice“  na zrekonstruované polní cesty z důvodu poškozování cest. ZO schvaluje výdaje na zpracování dokumentace pro projednání s DI Policie ČR a zakoupení a instalaci dopravních značek, umístění na cestu parc.č.762/1, 755/2 v k.ú. Vel Újezd a na cesti parc.č.530 k.ú. Choroušky.
Hlasování :                                              9 – 0 – 0

 

8) Hostinec čp.20 Chorušice

P. Flíček – návrh na zakoupení sporáku do hostince v Chorušicích – ZO navrhuje projednat s nájemcem hostince – odložit do další schůze,
dále ZO jednalo a schvaluje zakoupení televizoru  s úhlopříčkou cca 120cm do hostinců čp.20 Chorušice a čp.27 Velký Újezd.
Hlasování :                             8 – 0 – 1  ( proti p. Tuček)

ZO projednalo a schvaluje nákup nových záclon a garnýží  dle návrhu Ing. arch. Schmidtové do hostince Chorušice, dále objednávku údržby cihelné dlažby.
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

Zo projednalo návrh na nákup stolů na stolní tenis – v hostinci v Chorušicích je soukromý – dle sdělení majitele p.France je možné jej využívat pro veřejnost, ve Vel. Újezdě ZO navrhuje prověřit stav stolu na sále.

 

Diskuze:

Ing. Jos.Vejvoda – navrhuje pokácení plané hrušně na parc.č.16/7 v k.ú. Vel Újezd – starosta - provedou pracovníci obce, ZO nemá námitek

Starosta – ke zvážení nabídka firmy Galileo corp. – propojení www.stránek obce na Facebook a Twitter, cena 13,5 tis Kč, ZO po diskuzi s navrhuje neřešit, nehlasováno

p.Lukáš Flíček – dotaz na pohledávky za předchozím nájemcem hostince v Chorušicích – starosta – chybí část inventáře, vyúčtování dodávek ještě není vypracováno ZO bere na vědomí.

JUDr. Danišovič – dotaz na opravu křížku v Zahájí – starosta - p. Kroupa pokračuje, oproti původnímu plánu ještě navýšení prací o hlavu křížku,

Starosta - v letošním roce výročí 300 let od dostavby kostela v Chorušicích,

navrhuje  udělení čestného občanství Mgr. Dušanu Foltýnovi za dlouhodobou spolupráci při zjištění i zachování historie poutního místa a obce, vč. nákladů na  zhotovení pamětního panelu a výdajů s udělením čestného občanství souvisejících ( klíč, plaketa, pamětní list,) ZO schvaluje návrh na udělení čestného občanství obce Chorušice Mgr.Dušanu Foltýnovi, pověřuje starostu realizací.
Hlasování:                                                                  9 – 0 – 0

starosta – v souvislosti s vypracovaným a dříve neschváleným návrhem znaku obce navrhuje opětovné projednání možnosti pořízení znaku obce členům ZO do příští schůze zašle zpracované návrhy, dále sdělil návrh konání dalšího jednání ZO – Vel.Újezd, ZO bere na vědomí.

Straosta, zástupci SDH Vel.Újezd, Chorušice – zastupitelstvo obce schvaluje na žádost zástupců Sborů dobrovolných hasičů ve Velkém Újezdě a Chorušicích adresu sídel sborů v obecních budovách – Velký Újezd čp.27 ( hostinec ), Chorušice čp.89 ( obecní úřad ). Hlasování :                                      9 – 0 - 0

 

Schůze byla ukončena ve 21.00 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu


Vytvořeno: 25. 3. 2016
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019 10:44
Autor: František Franc